Voor werkgevers

Voor werkgevers

Update your Mind-Ware

Steeds meer organisaties krijgen te maken met langdurig verzuim ivm burn-out en depressie klachten. Uit onderzoek van TNO blijkt dat een gemiddelde burn-out 8 maanden duurt en al gauw 60.000 euro kost, excl vervanging. Momenteel kost dit het Nederlandse bedrijfsleven 1,8 miljard euro op jaarbasis, volgens TNO. De gecertificeerde Mind-Ware personal coaching methode wordt ruim 12 jaren succesvol toegepast, regelmatig getoetst op kwaliteit door Stichting Blik op Werk en is voorzien van het keurmerk. Duizenden cliënten konden binnen 12 weken succesvol re-integreren naar hun werkplek. Mind-Ware combineert deze vorm van coaching met ruim 20 jaar ervaring in training en coaching op het gebied van communicatie, presentatie en HRM Organisatieadvies. U kunt nu in Noord, Zuid én Midden Nederland terecht voor deze coaching, met een slagingspercentage van 95%. Preventie en executive coaching behoren tevens tot de mogelijkheden.Informatie

De door Mind-Ware aangeboden vorm van personal coaching richt zich op de onbewuste patronen waarin mensen denken, voelen en handelen. Dit programma heeft tot doel patronen te doorbreken door middel van bewustwording. Hierdoor ontstaat inzicht in de effecten van het eigen gedrag en belemmerende patronen die ervoor zorgen dat iemand stagneert in het benutten van zijn/haar potentieel. Ongewenste gedragspatronen en overtuigingen veranderen. De coaching realiseert een snelle, positieve ontwikkeling met duurzame resultaten. Deze compacte coaching methode biedt groei op het gebied van o.a. communicatie, effectief leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast wordt deze methode ruim 12 jaar succesvol toegepast bij mensen met (dreigende) burn-out of depressie klachten, waarbij 95% binnen 12 weken met re-integratie start. De filosofie van Mind-Ware is dat mensen in staat zijn tot verandering wanneer het bewustzijn wordt aangescherpt en men zijn/haar onbewuste motieven herkent. Dat resulteert in verbetering van zelfsturing waardoor het gedrag wordt afgestemd op wat de situatie vraagt. Daarnaast leert men proactief de juiste omstandigheden te scheppen in plaats van erop te wachten. Tijdens de coaching leert men doorbraken te realiseren in de eigen manier van denken en handelen. Door inzicht te krijgen in de eigen diepste overtuigingen ontstaat ruimte om talenten en onbenut potentieel volledig tot ontwikkeling te laten komen. In dit programma wordt aandacht besteed aan het leren herkennen van dieperliggende motieven zodat men kan loskomen van patronen, vooroordelen en beperkende overtuigingen.Doel

Het programma is gericht op het verwerven van inzichten aangaande de repeterende mechanismen en automatismen die bepalend zijn of een belemmering vormen voor het optimaal functioneren. In het bijzonder de dieperliggende oorzaken van het uiterlijk waarneembare gedrag worden achterhaald en doorbroken. Door inzicht krijgt men doeltreffende handvatten om grenzen te verleggen, een effectiever niveau van functioneren te bereiken en keuzes te maken die bijdragen aan een gelukkiger leven.


Wat levert het op?


In ieder mens schuilen unieke talenten en creatieve vermogens die vaak niet volledig worden benut. Het mobiliseren van deze persoonlijke kracht is het proces dat Mind-Ware activeert en ondersteunt. De coaching resulteert in effectiever gedrag, meer plezier, innerlijke rust en balans terwijl tegelijkertijd sprake is van toenemende kracht en vitaliteit. Gedurende de coaching maakt men een diepgaande transformatie door, die handelen vanuit de eigen kern, sterker (innerlijk) leiderschap en inzicht in een duidelijke koers in leven en werk bewerkstelligt. Bewustwording speelt een centrale rol. Men ervaart het als verhelderend, boeiend en bekrachtigend om te onderzoeken hoe het eigen referentiekader denken, gedrag en samenwerking beïnvloedt.

Hierdoor neemt de persoonlijke effectiviteit toe en wordt men zelf ook vaak een sterkere coach in de eigen werkomgeving. Deze manier van coaching blijkt voor organisaties een uiterst krachtig en effectief middel om het unieke potentieel van haar medewerkers tot bloei te brengen. De cliënt wordt aangesproken op zijn/haar talenten en uitgedaagd om beperkingen te overstijgen. Mensen raken meer betrokken bij hun werk en bij de organisatie. Waarmee zij het plezier en de energie in hun functioneren vergroten. Dit levert de organisatie meer effectiviteit en resultaten zodat er sprake is van een uitgebalanceerde win-winsituatie. Daarnaast is deze coaching uitermate geschikt voor medewerkers met burn-out of depressie klachten. Juist de onbewuste patronen van waaruit men zich gedraagt, denkt en voelt zijn de veroorzakers van oververmoeidheid, stress en burn-out.
Een individueel coaching traject leidt tot:

 

 • Het verdiepen van zelfkennis
 • Bevrijding van beperkende patronen
 • Het ervaren van meer richting in het werk en leven
 • Het vasthouden van de nieuwe koers in het dagelijks (werk)leven
 • Het vermogen zelf de eigen ontwikkeling voort te zetten
Inhoud

Het programma bevat de volgende elementen:


Op begripsniveau:

 • Inzicht in de dieperliggende oorzaken van het uiterlijk waarneembaar gedrag
 • Wat zijn overlevingsstrategieën, verdedigingsmechanismen
 • Inzicht in de perceptie van de werkelijkheid en hoe dit de betrokkene mogelijk belemmert
 • Reflectie op het eigen gedrag

Op gedragsniveau:

 • Inzicht in werkstijl, werkhouding
 • Inzicht in de persoonlijke stijl van communiceren, samenwerken en leidinggeven
 • Inzicht in eigen potentieel en de weg om deze verder te ontplooien
 • Keuzes maken in leven en werk door diepgaande inzichten en de transformerende aard van de coaching


Het traject

Het traject omvat 4 coaching sessies van circa 2,5 uur, inclusief intake in een periode van maximaal 12 weken. Daarnaast bevat het reflectie- en observatieopdrachten voor de cliënt. Deze opdrachten dienen voor iedere sessie aangeleverd te worden ten einde een goede voortgang te kunnen realiseren.  De inhoud en inleverdata worden met de cliënt besproken tijdens de sessies. Complementair biedt Mind-Ware een uitgebreider traject, indien blijkt dat er sprake is van onverwerkte trauma’s en vastgezette en/of onverwerkte emoties. Deze dienen geadresseerd te worden, om duurzame transformatie en groei te realiseren. Dit traject heeft geen invloed op de looptijd van max 12 weken. Daarnaast verwijst Mind-Ware bij fysieke klachten door naar een geschikte behandelaar.


Activiteiten Mind-Ware

 • Voorbereiding en na afloop uitwerking coaching sessies, i.h.k.v. voortgangsbewaking.
 • Vaststelling en oriëntatie op beginsituatie/coaching vraag i.h.k.v. goed verloop.
 • Ontwikkeling maatwerkproducten: individuele coaching toegespitst op situatie cliënt inclusief aanrijking theorie die betrekking heeft op mogelijkheden om efficiënter om te gaan met het aanwezige potentieel.
 • Reflectieopdrachten, inclusief analyse.
 • Observatieopdrachten, e-mail correspondentie met aanwijzingen indien nodig en analyse.


Rapportage en vertrouwelijkheid

De van de cliënt verkregen persoonlijke in­formatie wordt door Mind-Ware vertrouwelijk behandeld en niet aan de opdracht­gever gerapporteerd. Een nabespreking, als eventuele extra service valt buiten bovengenoemd traject. De cliënt is vrij om gebruik te maken van deze extra service en mag zelf bepalen wie hij/zij hiervoor wil uitnodigen en wat er besproken wordt m.b.t. zijn/haar ontwikkeling. Deze gesprekken worden altijd als waardevol en plezierig ervaren. Geven begrip en versterken op een heel positieve manier de onderlinge verhoudingen. Vraag vrijblijvend een offerte aan.